StartsidanMCSnöskoterBilIndustriKontaktNyheter
ASA-Suspension AB: s lösning för motorcyklar började testas redan år 2000.
Redan från början apterades ASA fjäder-dämpare på en tävlings-mc-Honda 80 för motor-cross. Per Eriksson skördade genast en hel del framgångar med det ASA-bestyckade ekipaget.
Feed-back informationen användes till att ytterligare förbättra egenskaperna allteftersom.
Redan första året kunde alla som testat intyga att egenskaperna svarade mot dom högst ställda kraven. ASA-prestandan jämfördes mot de flesta konkurrerande märken.

Resultaten visade tydligt att ekipagen med ASA kunde köra snabbast runt tävlingsbanan.
I detalj var ASA snabbare i fjädrings-dämpningsförloppet så att mark-kontakten kunde bibehållas längre- därmed bättre kontroll på drag, styrning och bromsning.
En annan signifikativ egenhet är att ASA har en ”knall o fall” egenhet vid landningar från höjd- det ger omedelbart fullt drag på drivhjulet efter landningen.
Sist men inte minst viktigt är att alla förare upplever ASA som säkrare,pålitligare, än konkurrenterna - ASA ger aldrig överraskande kast.
Subjektivt upplevs ASA-ekipage mindre tröttande än alla konkurrenter-mer komfort.

Trots de optimala egenskaperna körmässigt har ASA även gett sig den på att överträffa alla konkurrenter även underhållsmässigt.Fram till idag har ingen service krävts på någon enda enhet trots flera års tävlings o träningsverksamhet med samma enheter.

Vad beror de överlägsna egenskaperna på.
ASA har gått en helt ny egen ,patenterad, väg i fråga om både fjädring och dämpning, endast de optimala lösningar har anammats - inga kompromisser accepteras - endast den bästa duger i finalen.
ASA-systemet för mc kommer att finnas för många typer av mc. Egenskaperna optimeras beroende på användningen.

Kontakta oss för detaljinformation, beställning.